Öğr. Gör. AYSEL ŞAHİN KAYA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. AYSEL ŞAHİN KAYA

T: (0282) 250 3132

M akaya@nku.edu.tr

W akaya.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Beslenme ve Diyetetik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BESLENME VE DİYETETİK (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BESLENME VE DİYETETİK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2015
Tez: Farklı beslenme tarama testleri kullanılarak ameliyat öncesi gastrointestinal sistem kanserli hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi (2015)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BESLENME VE DİYETETİK
2017-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
UZMAN DİYETİSYEN DR.ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2011-2017
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Beslenme ve Diyetetik
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKSOY M., ŞAHİN A., SEVEN H. ., ŞENGEL A. T., ŞAHİN M. A., GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR HAKKINDA TÜKETİCİ BİLGİ ve TUTUMUNUN SAPTANMASI, Beslenme ve Diyet Dergisi / J Nutr and Diet, cilt 1, ss. 9-20, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KARABOĞA İ., ŞAHİN KAYA A., OVALI M. A., ALPASLAN M., APRICOT KERNEL OIL CONSUMPTION PREVENTS SEVERITY OF PEPTIC ULCER BY REDUCING HSP70 EXPRESSION. AN EXPERIMENTAL STUDY, ULUSLARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ, GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR (05.10.2017-07.10.2017).
Sözlü Bildiri
2. KARABOĞA İ., ŞAHİN KAYA A., OVALI M. A., THE EFFECT OF JOHN S WORT AND OLIVE OIL ON APOPTOSIS RELATED PROTEINS IN ETHANOL-INDUCED ACUTE GATRIC ULCER MODEL IN RATS, ULUSLARARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ, GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR (05.10.2017-07.10.2017).
Poster
3. ŞAHİN KAYA A., PEKCAN A. G., EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS IN PRE-OPERATIVE PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL SYSTEM CANCER WITH TWO DIFFERENT NUTRITIONAL SCREENING TOOLS, 39. ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism (09.09.2017-12.09.2017).
Poster
4. TUNÇEL Y. İ., KAYA M., ŞAHİN A., KURU R. N., TUNÇAY Z., ÇELEBİ S. . M., UZUNOĞLU K., ÜNVER S., BİR YILLIK EVDE NUTRİSYON DESTEĞİ SONUÇLARIMIZ, 8. KEPAN Kongresi (27.03.2013-31.03.2017).
Özet bildiri
Üyelikler
KEPAN, Üye, 2011-.
ESPEN, Üye, 2011-.
Türkiye Diyetisyenler Derneği, Üye, 2010-.